Bezpieczne dzieci w sieci (P.BD)

MATERIAŁY EDUKACYJNE DO POBRANIA:

Zapraszamy do oglądania naszych filmików:

1. Niebezpieczne sytuacje online | Bezpieczne Dzieci w Sieci

„Bezpieczne dzieci w sieci”

2. Prawo w Internecie – sprawdź co wolno w sieci | Bezpieczne Dzieci w Sieci

„Bezpieczne dzieci w sieci”

3. Zapobieganie przejawom nierówności i dyskryminacji wśród dzieci | Bezpieczne Dzieci w Sieci

„Bezpieczne dzieci w sieci”

4. Przeciwdziałanie zagrożeniom wobec dzieci w sieci – e-uzależnienia | Bezpieczne Dzieci w Sieci

„Bezpieczne dzieci w sieci”

5. Szukanie kontaktu i akceptacji u rówieśników | Bezpieczne Dzieci w Sieci

„Bezpieczne dzieci w sieci”

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA

Dokumenty do pobrania:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dokumenty należy dostarczyć do biura projektu przy ul. Nawojowskiej 4/203 w Nowym Sączu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Bezpieczne dzieci w sieci”! 
Projekt skierowany jest do 100 uczniów szkół podstawowych z terenu województwa Małopolskiego.

Bezpłatne zajęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz warsztaty z zapobiegania nierównościom i dyskryminacji w świecie wirtualnym oraz rzeczywistym. Zajęcia prowadzone będą w formie online.

Tematyka zajęć:
1. Warsztaty z cyberbezpieczeństwa –
(2 spotkania 1×45 min). Zapoznanie się z realnymi sposobami dbania o swoje bezpieczeństwo w sieci oraz utrzymania granic w kontaktach wirtualnych.
Proponowana tematyka:
A. Profilaktyka cyberprzemocy w szkole
B. Istota i charakterystyka cyberprzemocy
C. Przestępczość nieletnich w świecie rzeczywistym i w cyberprzestrzeni
– zachowania przemocowe w Internecie noszące znamiona przestępstwa,
– anonimowość w Internecie – możliwości ustalenia autora pozornie anonimowych treści,
– podstawowe regulacje prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa.
D. Cyberprzemoc – jak ochronić swoje granice w sieci?
E. Jak budować indywidualną odporność psychiczną w świecie wirtualnym i realnym;
F. Jak reagować na cyberprzemoc?

2. Warsztaty z zapobiegania nierównościom i dyskryminacji w świecie wirtualnym i rzeczywistym – (2 spotkania 1×45 min). Młodzież podczas warsztatów pracować będzie nad zmianą postawy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i walki z mową nienawiści poprzez naukę poszanowania innych i aktywnego przeciwstawiania się rzeczywistej i wirtualnej agresji.
Proponowana tematyka:
A. Edukacja antydyskryminacyjna, łańcuch dyskryminacji w relacjach interpersonalnych i grupowych.
B. Mowa nienawiści i przejawy nierówności;
C. Mechanizmy powstawania dyskryminacji w szkołach i sposoby przeciwdziałania jej;
D. Budowanie poczucia odpowiedzialności za słowa w komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami;
E. podnoszenie samoświadomości uczniów w zakresie postaw asertywnych, swoich przekonań i możliwości ich wyrażania;
F. Rozpoznanie postaw i poglądów młodzieży wobec cyberprzemocy, dyskryminacji i internetowej mowy nienawiści;
G. Rodzaje przemocy internetowej, jej wpływ na odbiorców (ofiary), sprawców, świadków zdarzeń i na całą społeczność lokalną;
H. Zachowania przemocowe w sieci noszące znamiona przestępstwa
I. Gdzie szukać pomocy pedagogiczno-psychologicznej w Internecie

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Skip to content