Nasze doświadczenie

2024-06-05

Podpisaliśmy umowę o realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku budżetowym 2024 o numerze W/UMWM-UU/UM/ES/4920/2024 z Województwem Mazowieckim na realizację projektu Czytam więc jestem. Spotkania autorskie w Gąsocinie.

Kod projektu: WG.K242.R01

2024-05-31

Minister Obrony Narodowej przyznał nam dotację na na realizację zadania publicznego o nazwie: CyberGuardians – wzmacnianie odporności na cyberzagrożenia i dezinformację.

Kod projektu: WF.K243.R01

WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA NAUCZYCIELI

PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W CZASIE EDUKACJI ZDALNEJ

Nauczyciele mają możliwość uczestniczenia w poniższych propozycjach warsztatów online:

1. Zaburzenia nastroju czy psychiczny azyl?  O rozpoznawaniu symptomów depresji
u dzieci i młodzieży.
2. Przemoc w rodzinie w czasach izolacji. O przywracaniu bezpieczeństwa.
3. Jak reagować na zachowania autodestrukcyjne ucznia?
4. Wypalenie emocjonalne w zawodzie nauczyciela.
5. Selfcare w warunkach pracy zdalnej. Odzyskanie realnego kontaktu w kontakcie wirtualnym.

Prowadząca: mgr Katarzyna Panek, psycholog, absolwentka resocjalizacji, psychoterapeuta rodzinny
Przeszkolonych nauczycieli: 70 osób
Okres realizacji: 2021 rok – nadal
Obszar realizacji warsztatów: Polskaaaaa

TRUDNY RODZIC – PODSTAWY PRAWNE

Uczestnicy zajęć pracując w małych grupach rozwiązują problematyczne sytuacje, do których może dojść w relacji z rodzicem. Poznają wybrane przepisy prawa oświaty oraz innych ustaw, które regulują ewaluacje osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania ucznia, jego nieobecność, postępowanie w przypadku zaniedbania obowiązków rodzicielskich oraz odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej nauczyciela. Każdy z uczestników otrzyma papierowe materiały szkoleniowe.

Prowadzący: mgr Zbigniew Szulczyk nauczyciel, trener, ukończył studia podyplomowe z psychologii pozytywnej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie
Przeszkolonych nauczycieli: 106 osób
Okres realizacji: 2020 rok – nadal
Obszar realizacji warsztatów: Polska

REFERENCJE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W NOWYM SĄCZU
REFERENCJE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W NOWYM SĄCZU

TRUDNY RODZIC – SZTUKA KOMUNIKACJI

Uczestnicy zajęć poprzez pracę warsztatową zapoznają się z podstawowymi zasadami komunikacji werbalnej jak i niewerbalnej, których przestrzeganie pomaga podczas rozmowy z trudnym rodzicem. Podejmą refleksję nad różnymi sposobami reagowania w sytuacjach stresujących oraz podejmą próbę wyrabiania nowych nawyków i reagowania w bardziej skuteczny sposób w kontakcie z „trudnym rodzicem”. Każdy z uczestników otrzyma papierowe materiały szkoleniowe.

Prowadzący: mgr Zbigniew Szulczyk nauczyciel, trener, ukończył studia podyplomowe z psychologii pozytywnej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie

Przeszkolonych nauczycieli:  14 osób
Okres realizacji: 03.2021r.– nadal
Obszar realizacji warsztatów: cała Polska

LEPIR „Laboratorium eksperymentu, programowanie i robotyki”

Projekt pn. LEPiR „Laboratorium eksperymentu, programowanie i robotyki” realizowany przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności. W ramach projektu zapewniamy dzieciom z pieczy zastępczej zajęcia rozwijające zdolności informatyczne (programowanie, robotyka) oraz korepetycje na wysokim poziomie. Warsztaty są dopasowane do predyspozycji i wiedzy dzieci.

Wartość projektu: 294 000,00 zł
Współpraca: 29 placówek opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych, rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych.
Obszar realizacji projektu: cała Polska
Okres realizacji: 01.04.2020 – 30.11.2020
Działania dodatkowe: W trakcie realizacji projektu, we współpracy z CAPOW w Nowym Sączu przy ul. Łącznik 20 uruchomiliśmy Akademię Programowania i Robotyki dedykowaną wyłącznie dzieciom z pieczy zastępczej.
Liczby:
126 dzieci z pieczy zastępczej wzięło udział w projekcie
1 445 godzin zajęć dla dzieci w tym:
663 godzin zajęć grupowych (w tym 414 godzin programowania i robotyki) i 782 godzin zajęć indywidualnych (w tym 36 z programowania i robotyki)

REFERENCJE Z NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI

„ZDOLNI CYFROWO”

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
W ramach projektu prowadzone były cykle bezpłatnych zajęć z robotyki i programowaniaz wykorzystaniem najnowszych zestawów klocków LEGO® Education SPIKE™ Prime dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) uczących się na terenie miasta Nowy Sącz oraz powiatów: nowosądecki, limanowski, gorlicki.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
1. CYBER-ZAGROŻENIA (1 zajęcia 2×45 min). Omawiając na zajęciach zagrożenia w świecie cyfrowym koncentrujemy się przede wszystkim na tym, jak sobie z nimi radzić.
2. PROGRAMOWANIE I ROBOTYKA (6 spotkań 2×45 min). Podczas zajęć uczymy dzieci budować i programować roboty. Roboty tworzymy ze znanych i lubianych przez dzieci klocków LEGO® Education SPIKE™ Prime. Programujemy w intuicyjnym, blokowym języku programowania.

Wartość projektu: 15 000,00 zł
Liczba uczniów: 25
Obszar realizacji projektu: powiaty: nowosądecki, limanowski, gorlicki, miasto: Nowy Sącz
Okres realizacji: 17.08.2020 – 11.12.2020

ORGANIZACJA LIGII MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Celem organizacji konkursu było stworzenie przez dzieci biorące udział w projektach: „Dobczyce++” prac z zakresu programowania, robotyki, grafiki komputerowej  lub innej obrazującej wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas uczestnictwa w projekcie.

Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji i Wielkiego Finału. Eliminacje odbywają się w trzech edycjach.

Obszar realizacji projektu: Gmina: Dobczyce
Okres realizacji: 2019 rok

ORGANIZACJA POKAZÓW EDUKACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI Z PROWADZENIA ZAJĘĆ METODĄ EKSPERYMENTU

Cel pokazów: 

Celem warsztatów było pokazanie nauczycielom jak w praktyce wygląda nauczanie z wykorzystaniem narzędzi TIK, metody projektowej i metody eksperymentu. Dla nauczycieli biorących udział w pokazach była to obserwacja procesu nauczania po drugiej stronie – co pozwoliło na poznanie potrzeb uczniów, docenienie nowoczesnych metod nauczania.

Tematyka pokazów:

  1. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego, 
  2. Wykorzystanie eksperymentu i metod aktywizujących w nauczaniu,
  3. Zastosowanie metody projektowej jako metody nauczania.

Obszar realizacji projektu: Gminy: Lubeń, Wiśniowa, Dobczyce, Raciechowice
Okres realizacji: 2019 rok
Liczba nauczycieli biorących udział w pokazach: 238
Liczba przeprowadzonych pokazów: 45

REFERENCJE

Robotyka czyli O MyśLLeniu

Nowatorski pomysł na rynku szkoleń z robotyki, programowania i druku 3D.
Udowodniliśmy sami sobie, że bez myślących leni nie ma postępu. Dzieci miały podobne zdanie. Zajęcia odbyły sie w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Starym Sączu przy ul. Cesarczyka 2 … no bo gdzie indziej taki temat mógłby się zrealizować.

Okres realizacji: od 11.2018 do 02.2019
Skala wysiłku: 608 LENIOgodzin

REFERENCJE

Wyposażenie:

45 robotów edukacyjnych LEGO® Education SPIKE™Prime

2 sztuki EXTENSION SET do LEGO® Education SPIKE™Prime

4 sztuki LEGO® Education SPIKE™Essential 

13 robotów edukacyjnych Lego Mindstorms INVENTOR

10 robotów edukacyjnych Lego Mindstorms ev 3

3 roboty Lego WeDo 2.0

2 roboty JIMU ASTROb 

10 robotów mBot

8 laptopów DELL i5, 8 GB RAM, SSD 256 

10 drukarek 3D Ender 3 PRO 

2 rzutniki komputerowe o szerokiej ogniskowej 

24 wysokiej klasy tablety marki Samsung Tab S6 LITE P610 oraz Lenovo TAB P11

dron marki DJI Mini 2 Fly More Combo zwany Darkiem

robot sprzątający Roborock S8 zwany Robercikiem

Skip to content