#Bezpieczeństwo dzieci w sieci (P.BE)

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

#Bezpieczeństwo Dzieci w Sieci

1. Psia znajomość – bajka #Bezpieczeństwo Dzieci w Sieci

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „#Bezpieczeństwo dzieci w sieci”! 
Projekt skierowany jest do 100 uczniów szkół podstawowych z terenu województwa Małopolskiego

Bezpłatne zajęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz warsztaty z zapobiegania nierównościom i dyskryminacji w świecie wirtualnym oraz rzeczywistym. Zajęcia prowadzone będą w formie online.

EBOOK DO POBRANIA
#BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIECI

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

#BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIECI

Tematyka zajęć:
1. Warsztaty z cyberbezpieczeństwa – 
W świecie wirtualnym należy dbać o swoje bezpieczeństwo i granice, dość podobnie jak w świecie realnym. Na warsztatach stworzymy możliwość poznania sposobów dbania o bezpieczeństwo w sieci, ale znaczną część szkolenia zostanie przeznaczona
budowaniu indywidualnej odporności psychicznej, trosce o prywatność i utrzymywanie
granic w kontaktach wirtualnych. Celem szkolenia jest również to, by młodzież mogła
aktywnie chronić się przed cyberprzemocą, znając procedury, prawo ale także mając ku temu
odpowiednie umiejętności intrapsychiczne.
Proponowana tematyka:
A. Profilaktyka cyberprzemocy w szkole
B. Istota i charakterystyka cyberprzemocy
C. Przestępczość nieletnich w świecie rzeczywistym i w cyberprzestrzeni zachowania przemocowe w Internecie noszące znamiona przestępstwa,
– zachowania przemocowe w Internecie noszące znamiona przestępstwa,
– anonimowość w Internecie – możliwości ustalenia autora pozornie anonimowych treści,
– podstawowe regulacje prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa.
D. Cyberprzemoc – jak ochronić swoje granice w sieci?
E. Jak budować indywidualną odporność psychiczną w świecie wirtualnym i realnym;
F. Jak reagować na cyberprzemoc?

2. Warsztaty z zapobiegania nierównościom i dyskryminacji w świecie wirtualnym i rzeczywistym – Młodzież podczas warsztatów pracować będzie nad zmianą postawy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i walki z mową nienawiści poprzez naukę poszanowania innych i aktywnego przeciwstawiania się rzeczywistej i wirtualnej agresji.
Proponowana tematyka:
A. Edukacja antydyskryminacyjna, łańcuch dyskryminacji w relacjach interpersonalnych i
grupowych.
B. Mowa nienawiści i przejawy nierówności;
C. Mechanizmy powstawania dyskryminacji w szkołach i sposoby przeciwdziałania jej;
D. Budowanie poczucia odpowiedzialności za słowa w komunikacji z rówieśnikami i
nauczycielami;
E. podnoszenie samoświadomości uczniów w zakresie postaw asertywnych, swoich
przekonań i możliwości ich wyrażania;
F. Rozpoznanie postaw i poglądów młodzieży wobec cyberprzemocy, dyskryminacji i
internetowej mowy nienawiści;
G. Rodzaje przemocy internetowej, jej wpływ na odbiorców (ofiary), sprawców, świadków
zdarzeń i na całą społeczność lokalną;
H. Zachowania przemocowe w sieci noszące znamiona przestępstwa;
I. Gdzie szukać pomocy pedagogiczno-psychologicznej w Internecie;

Skip to content