Polska moja droga ojczyzna

szkolenia

konkursy

szkolenia z zakresu survivalu, orientacji w terenie oraz postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń

konkursy dla szkół o charakterze historyczno-patriotycznym

opis projektu

Fundacja Fylion otrzymała dotację celową na realizację projektu „Polska moja droga ojczyzna” realizowanego w ramach programu „Kocham Polskę” finansowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt ma na celu wspieranie szkół podstawowych w wychowaniu patriotycznym, kształtowaniu dumy narodowej oraz rozbudzenia wśród uczniów zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych. Ponadto projekt ma na celu edukację młodego pokolenia w zakresie zgodnym z podstawą programową Edukacji do bezpieczeństwa przez organizację kursów.
W ramach realizacji zadania przewiduje się:
– Przeprowadzenie 5 konkursów w 5 szkołach na terenie województwa małopolskiego w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 1-3 oraz 4-8; w konkursie będą brały udział całe klasy, uczniowie otrzymają książeczki patriotyczne, w których będą realizować zadania dzięki którym m.in poznają historię Polski, informacje związane z symbolami narodowymi oraz będą kształtować dumę narodową i wartości patriotyczne. Ponadto uczniowie wezmą udział w grach terenowych.
– Przeprowadzenie dla co najmniej 100 dzieci i młodzieży z miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego uczęszczających do klas 4-8 szkół podstawowych 11 kursów zgodnych z podstawą programową Edukacji do bezpieczeństwa w zakresie survivalu, orientacji w terenie i w zakresie przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych).

Regulamin projektu dostępny jest TUTAJ
Informacja na temat projektu w postaci pliku audio odczytanym maszynowo dostępny jest TUTAJ

Strona internetowa gry terenowej dostępna jest TUTAJ

Projekt „Polska moja droga ojczyzna” zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Skip to content