WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY:
Cena: 90 zł 
CZAS SZKOLENIA: 3H
MIEJSCE: ON-LINE

Prowadząca: mgr Katarzyna Panek, psycholog, absolwentka resocjalizacji, psychoterapeuta rodzinny.

W razie zgłoszenia przez szkołę grupy nauczycieli istnieje możliwość przedłużenia terminu płatności dla szkół do grudnia bieżącego roku.

Zgłoszenie zostaje przyjęte w momencie zaksięgowania przelewu tytułem „Warsztaty psychologiczne” na konto: 36 8816 0001 2001 0008 5427 0004
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu.

Zaburzenia nastroju czy psychiczny azyl? O rozpoznawaniu symptomów depresji u dzieci i młodzieży.

Terminy:
Brak wolnych terminów – zaczynamy od września 2021 r.

LINK DO ZGŁOSZEŃ TUTAJ

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. Omówienie procesu diagnozy – udział nauczycieli w tym procesie
2. Kryteria diagnostyczne zaburzeń nastroju
3. Doświadczenie praktyczne – rozpoznawanie pierwszych symptomów zaburzeń nastroju
4. Kryzys suicydologiczny – zapewnienie bezpieczeństwa i współpraca z rodzicami
5. Formy pomocy dla osób z zaburzeniami nastroju
6. Rozumienie depresji – etiologia zaburzenia

Przemoc w rodzinie w czasach izolacji. O przywracaniu bezpieczeństwa.

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. Systemowe rozumienie rodziny, w której stosowana jest przemoc
2. Formy interwencji kryzysowej
3. Przywracanie bezpieczeństwa – nauczyciel jako „bezpieczny obiekt” w życiu dziecka
4. Jak rozmawiać ze sprawcą przemocy?

Jak reagować na zachowania autodestrukcyjne ucznia?

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. Formy zachowań autodestrukcyjnych u dzieci i młodzieży
2. Autodestrukcja jako patologiczny sposób regulacji emocji
3. Nauka prawidłowej regulacji napięcia emocjonalnego
4. Zapewnienie bezpieczeństwa i współpraca z rodzicami w tym zakresie

Wypalenie emocjonalne w zawodzie nauczyciela.

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. Rozpoznawanie własnych źródeł wypalenia
2. Umiejętność równoważenia sytuacji „dawania” i „czerpania” w zawodach pomocowych
3. Poszukiwanie sensu i znaczeń, jako profilaktyka wypalenia
4. Sposoby leczenia dla osób dotkniętych wypaleniem

Selfcare w warunkach pracy zdalnej. Odzyskanie realnego kontaktu w kontakcie wirtualnym.

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. Wpływ izolacji i deprywacji kontaktów społecznych na funkcjonowanie emocjonalne
2. Troska o własny dobrostan psychiczny w trakcie pandemii
3. Odzyskiwanie realności w kontaktach zawodowych, pomimo pracy zdalnej
4. Opracowanie indywidualnego programu selfcare dla nauczyciela

Dodaj komentarz

Skip to content