WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE – TERAPEUTYCZNE

W razie zgłoszenia przez szkołę grupy nauczycieli istnieje możliwość przedłużenia terminu płatności dla szkół do grudnia bieżącego roku.

Zgłoszenie zostaje przyjęte w momencie zaksięgowania przelewu tytułem „Warsztaty psychologiczne” na konto: 36 8816 0001 2001 0008 5427 0004
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu.

Warsztaty psychologiczno-terapeutyczne „Wypalenie zawodowe nauczycieli”

PROGRAM WARSZTATÓW:
W ramach zajęć nauczyciele zapoznali się z podstawami zagadnień w następujących obszarach:

Rodzaje, symptomy, konsekwencje stresu:

  • metody radzenia sobie ze stresem
  • czym jest syndrom wypalenia zawodowego?
  • mechanizmy powstawania, grupa ryzyka
  • środki zaradcze, profilaktyka wypalenia zawodowego

W ramach zajęć nauczyciele zdobyli wiedzę i umiejętności w następujących obszarach:
• autodiagnoza poziomu stresu
• sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Zaburzenia nastroju czy psychiczny azyl? O rozpoznawaniu symptomów depresji u dzieci i młodzieży.

Termin ustalany indywidualnie
LINK DO ZGŁOSZEŃ TUTAJ

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. Omówienie procesu diagnozy – udział nauczycieli w tym procesie
2. Kryteria diagnostyczne zaburzeń nastroju
3. Doświadczenie praktyczne – rozpoznawanie pierwszych symptomów zaburzeń nastroju
4. Kryzys suicydologiczny – zapewnienie bezpieczeństwa i współpraca z rodzicami
5. Formy pomocy dla osób z zaburzeniami nastroju
6. Rozumienie depresji – etiologia zaburzenia

Przemoc w rodzinie w czasach izolacji. O przywracaniu bezpieczeństwa.

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. Systemowe rozumienie rodziny, w której stosowana jest przemoc
2. Formy interwencji kryzysowej
3. Przywracanie bezpieczeństwa – nauczyciel jako „bezpieczny obiekt” w życiu dziecka
4. Jak rozmawiać ze sprawcą przemocy?

Jak reagować na zachowania autodestrukcyjne ucznia?

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. Formy zachowań autodestrukcyjnych u dzieci i młodzieży
2. Autodestrukcja jako patologiczny sposób regulacji emocji
3. Nauka prawidłowej regulacji napięcia emocjonalnego
4. Zapewnienie bezpieczeństwa i współpraca z rodzicami w tym zakresie

Wypalenie emocjonalne w zawodzie nauczyciela.

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. Rozpoznawanie własnych źródeł wypalenia
2. Umiejętność równoważenia sytuacji „dawania” i „czerpania” w zawodach pomocowych
3. Poszukiwanie sensu i znaczeń, jako profilaktyka wypalenia
4. Sposoby leczenia dla osób dotkniętych wypaleniem

Selfcare w warunkach pracy zdalnej. Odzyskanie realnego kontaktu w kontakcie wirtualnym.

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. Wpływ izolacji i deprywacji kontaktów społecznych na funkcjonowanie emocjonalne
2. Troska o własny dobrostan psychiczny w trakcie pandemii
3. Odzyskiwanie realności w kontaktach zawodowych, pomimo pracy zdalnej
4. Opracowanie indywidualnego programu selfcare dla nauczyciela

ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY: na maila fylion@fylion.org lub telefonicznie: 791 790 190
Cena: W zależności od ilości nauczycieli
CZAS SZKOLENIA: 2-3H
MIEJSCE: ON-LINE lub stacjonarnie
Prowadzące:
mgr Katarzyna Panek, psycholog, absolwentka resocjalizacji, psychoterapeuta rodzinny.
mgr Ewelina Ptasznik, psycholog, psychoterapeuta.

Dodaj komentarz

Skip to content