TRUDNY UCZEŃ – DLACZEGO UCZNIOWIE BYWAJĄ NIEZNOŚNI? JAK Z NIMI POSTĘPOWAĆ?

uczestnicy zajęć spróbują sięgnąć głębiej i lepiej zrozumieć „trudnego ucznia” podejmując refleksję nad jego potrzebami i motywacjami, aby tym skuteczniej, mając na celu dobro ucznia, reagować w sytuacjach stresowych i konfliktowych. Podczas zajęć przewidziana jest praca w grupach oraz praca warsztatowa na przykładzie „trudnych uczniów” opisanych przez nauczycieli. 
WIELKOŚĆ GRUPY: Do 15 osób
CZAS SZKOLENIA: 3H,
KOSZT SZKOLENIA45 zł 30 ZŁ/OSOBOGODZINĘ

HARMONOGRAM SZKOLENIA ZOSTANIE OPUBLIKOWANY JUŻ WKRÓTCE

Skip to content