Fundacja Fylion

LOGO DO POBRANIA

Adres biura Fundacji:
ul. Grodzka 2/H
33-300 Nowy Sącz
e-mail: fylion@fylion.org
tel. 791 790 190; 604 994 579

tel. 18 547 44 27

Fundacja została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w dniu 2019-04-17 pod numerem 2.12/00092/2019

Dane rejestrowe:
Fundacja Fylion
KRS: 0000 551963
NIP: PL734 35 31 054
REGON: 361 240 701
ul. Partyzantów 54F
33-340 Stary Sącz

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Fylion posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek pod numerem 87/2024

Adres ODN Fundacji Fylion:
ul. Grodzka 2/H
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734 35 31 054
REGON: 527 892 387
e-mail: fylion@fylion.org
tel. 791 790 190; 604 994 579

Numery kont bankowych:
Odpłatna działalność pożytku publicznego: 63 8816 0001 2001 0008 5427 0003
Wpłaty darowizn na cele statutowe: 52 8816 0001 2001 0008 5427 0007
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu

Skip to content