1 LO – Pierwsza Liga Obywatelska (P.LO)

LING DO ZAMKNIĘTEJ GRUPY: LINK
Wszystkie pytania i uwagi w związku z funkcjonowaniem grupy prosimy kierować do Administratora: Waldemar Żak, tel. 604 994 579

10.09.2021

REKRUTACJA Placówek z terenu Województwa Małopolskiego TRWA DO 30.09.2021 R.
POZOSTAŁY MIEJSCA DLA CZTERECH DRUŻYN!

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

REKRUTACJA:
Rekrutacja do projektu już rozpoczęta.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin udziału w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Etapy uczestnictwa w projekcie
Informacje o projekcie

Dokumenty należy dostarczyć do biura projektu przy ul. Nawojowskiej 4/203 w Nowym Sączu.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest wzrost aktywności i samoorganizacji społecznej wśród 48 podopiecznych Placówek Opiekuńczo Wychowawczych (dalej POW) oraz młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych (dalej RZ) w wieku od 12 do 19 lat z terenu województwa Małopolskiego w okresie od 01.06.2021 do 30.11.2022.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej, wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, pozytywnych zachowań społecznych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Młodzi ludzie dzięki uczestnictwu w projekcie dowiedzą się jak skutecznie realizować wspólne przedsięwzięcia, jak wyłonić spośród siebie lidera, jak zarządzać grupą tak, aby dobrze funkcjonowała, jak rozdzielać zadania wśród członków grupy. W rezultacie jak zaangażować się w działania na poziomie społeczności szkolnej i lokalnej (na razie na poziomie POW) oraz jak rozwinąć umiejętności dyskusji i wyrażania poglądów, debaty.

DZIENNIKI DO POBRANIA:
Dziennik zajęć grupowych
Dziennik zajęć indywidualnych

Skip to content