4k z klasą – projekt w Warszawie (P.EW)

Głównym celem projektu jest rozwinięcie u uczniów szkół ponadpodstawowych kompetencji 4K związanych z komunikacją, krytycznym myśleniem, kooperacją i kreatywnością.

Przewiduje się realizację 16 warsztatów trwających po 4 godziny dla grup liczących od 15 do 30 osób.

W projekcie więc weźmie udział od 240 do 480 uczniów.

Skip to content