FYLION OPEN

Rozgrywki ligi robotyki i programowania dla szkół podstawowych z Małopolski

Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe z województwa małopolskiego do rozgrywek LIGI ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA FYLION OPEN edycja jesień 2022.

Drużynę bezpłatnie może zgłosić tylko szkoła podstawowa

  1. Drużyna jest zgłaszana do rozgrywek przez szkołę wyłącznie poprzez komentarz pod wydarzeniem FYLION OPEN na https://www.facebook.com/FundacjaFylion/
  2. Formuła zgłoszenia jest następująca:
    „W imieniu Szkoły Podstawowej ….. zgłaszam drużynę o nazwie …. do rozgrywek FYLION OPEN i akceptuje regulamin rozgrywek.”

REGULAMIN ROZGRYWEK DO POBRANIA

1. Rozgrywki LIGI ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA FYLION OPEN edycja jesień 2022 przeznaczone są dla drużyn składających się z uczniów szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego.
2. W ramach rozgrywki szkoła podstawowa wystawia tylko jedną drużynę składającą się od 3 do 4 uczniów oraz opcjonalnie trenera będącego pracownikiem szkoły.
3. Drużyną kieruje Lider, będąc równocześnie jej zawodnikiem i w imieniu drużyny podejmuje wszelkie decyzje.
4. FYLION OPEN edycja jesień 2022 składa się z 3 rozgrywek dla pierwszych 6 drużyn zgłoszonych przez szkoły.

TERMINARZ ROZGRYWEK


Formuła rozgrywek:
1. Zadanie 1. Minimum 14 dni przed planowaną rozgrywką drużyny otrzymują do rozwiązania problem z dziedziny robotyki. Jest to tzw. zadanie obowiązkowe. Do czasu rozgrywki drużyny mogą korzystać ze wszelkich dostępnych materiałów przygotowując rozwiązanie.
2. Zadanie 2. Drużyna przygotowuje tzw. pracę dowolną z dziedziny robotyki, która może dotyczyć dowolnego obszaru.
3. W trakcie rozgrywek drużyny pracują wyłącznie na zestawach LEGO SPIKE PRIME oraz tabletach dostarczonych przez Fundację FYLION. W celu wyrównania szans formuła rozgrywek zabrania pracy na własnym sprzęcie.
4. W pierwszej godzinie rozgrywki drużyny prezentują zadanie nr 1 a w drugiej zadanie nr 2.
5. Po zakończeniu rozgrywki Liderzy drużyn przyznają pozostałym drużynom punkty, których suma nie może przekroczyć 10 pkt. Na podstawie sumy zdobytych punktów ustala się tabelę danej rozgrywki.

FYLION OPEN edycja jesień 2022 wygrywa drużyna, która zbierze najwięcej punktów ze wszystkich trzech rozgrywek.
Minimalna gwarantowana pula nagród w FYLION OPEN edycja jesień 2022 wynosi 1.000 zł. O sposobie podziału nagród decydują Liderzy drużyn poprzez głosowanie. W razie równej liczby głosów decyduje głos przedstawiciela Fundacji FYLION.

FYLION OPEN – EDYCJA JESIEŃ 2022

Skip to content