LEPiR

LEPiR – Laboratorium Eksperymentu, Programowania i Robotyki dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu całej Polski.

Z uwagi na COVID-19 projekt został przedłużony do 30 listopada 2020 roku. Przez ostatnie 3 m-ce koncentrujemy się na zajęciach wyrównawczych z matematyki. Z uwagi na rozszerzenie obszaru działania projektu na cały kraj, przy rekrutacji nowych placówek kierować się będziemy głównie kolejnością zgłoszeń. Jest duża szansa aby placówki, które zgłoszą się jako pierwsze otrzymały od nas bezpłatnie, do 30 listopada 2020 roku najnowsze zestawy LEGO SPIKE PRIME, które powoli wracają z wakacji …

Roboty wracają z wakacji .....

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019. Skierowany jest do dzieci z tzw. pieczy zastępczej tj. placówek opiekuńczo- wychowawczych, Rodzinnych Domów Dziecka, Rodzin Zastępczych, Zawodowych Rodzin Zastępczych itp

W ramach projektu, dzieci i młodzież uczestniczą w dodatkowych zajęciach z technologii informacyjnych, robotyki, programowania, grafiki i druku 3D oraz z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych. Zajęcia nastawione są na naukę przez eksperyment i zabawę, uwzględniając nowe formy edukacji – nauka metodą eksperymentu, zastosowanie innowacyjnych technik ICT, edukacja spersonalizowana, edukacja STEAM.

W wyniku naszych zajęć dzieci uzupełniają ewentualne braki edukacyjne, zdobywają nowe umiejętności i doświadczenie i odnajdują swoje hobby. W warsztatach zawarte są elementy programowania i robotyki, co może zainspirować do dalszej nauki w kierunku zawodu programisty, który jest bardzo pożądany na rynku pracy.

Dodatkową formą wsparcia są zajęcia indywidualne przeznaczone głównie na nadrobienie zaległości z przedmiotów z którymi aktualnie dziecko ma kłopot. Bardzo popularne są zajęcia z matematyki i mamy pierwsze efekty poprawy wyników nauczania.

Jak przystąpić do projektu:
Zawsze jeśli czegokolwiek nie wiesz, coś jest niejasne to dzwoń:
604 994 579 lub 791 790 190

1. Zapoznaj się z aktualnym regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
(plik jest tutaj, otworzy się w nowym oknie)

2. Pobierz formularz zgłoszeniowy, wydrukuj i wypełnij go wraz z dzieckiem lub dziećmi
(plik jest tutaj, otworzy się w nowym oknie)

3. Wyślij wypełniony formularz na adres biura projektu (nie wysyłamy regulaminu):
Fundacja Fylion
ul. Nawojowska 4 / 203
33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem „Projekt LEPiR

Z radością informujemy, że następne wakacje będą już za niecałe 10 miesięcy. Ciekawy więc czas przed nami ! A nowi koledzy i koleżanki zawsze się znajdą 🙂 … wystarczy tylko wyruszyć w drogę.

Skip to content