OLE – OTWARTA LIGA EKOLOGICZNA

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest wzrost wiedzy, aktywności i samoorganizacji społecznej oraz zwiększenie
zaangażowania w dziedzinie ekologii i zrównoważonego rozwoju wśród 50 dzieci i młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym na terenie województwa Małopolskiego w okresie od
01.08.2023 do 30.11.2024.

REKRUTACJA:
I TURA REKRUTACJI: 1.08.2023 – 4.09.2023
Dokumenty należy dostarczyć do biura projektu przy ul. Grodzkiej 2H w Nowym Sączu.

Dokumenty do pobrania:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

E-BOOK – DO POBRANIA

E-BOOK DO POBRANIA

ETAPY UDZIAŁU W PROJEKCIE
Skip to content