Bezpieczne dzieci w sieci

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Bezpieczne dzieci w sieci”! 
Projekt skierowany jest do 100 uczniów szkół podstawowych z terenu województwa Małopolskiego.

Bezpłatne zajęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz warsztaty z zapobiegania nierównościom i dyskryminacji w świecie wirtualnym oraz rzeczywistym. Zajęcia ze względów bezpieczeństwa prowadzone będą w formie online.

Tematyka zajęć:
1. Warsztaty z cyberbezpieczeństwa –
(2 spotkania 1×45 min). Zapoznanie się z realnymi sposobami dbania o swoje bezpieczeństwo w sieci oraz utrzymania granic w kontaktach wirtualnych.
Proponowana tematyka:
A. Profilaktyka cyberprzemocy w szkole
B. Istota i charakterystyka cyberprzemocy
C. Przestępczość nieletnich w świecie rzeczywistym i w cyberprzestrzeni
– zachowania przemocowe w Internecie noszące znamiona przestępstwa,
– anonimowość w Internecie – możliwości ustalenia autora pozornie anonimowych treści,
– podstawowe regulacje prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa.
D. Cyberprzemoc – jak ochronić swoje granice w sieci?
E. Jak budować indywidualną odporność psychiczną w świecie wirtualnym i realnym;
F. Jak reagować na cyberprzemoc?

2. Warsztaty z zapobiegania nierównościom i dyskryminacji w świecie wirtualnym i rzeczywistym – (2 spotkania 1×45 min). Młodzież podczas warsztatów pracować będzie nad zmianą postawy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i walki z mową nienawiści poprzez naukę poszanowania
innych i aktywnego przeciwstawiania się rzeczywistej i wirtualnej agresji.
Proponowana tematyka:
A. Edukacja antydyskryminacyjna, łańcuch dyskryminacji w relacjach interpersonalnych i grupowych.
B. Mowa nienawiści i przejawy nierówności;
C. Mechanizmy powstawania dyskryminacji w szkołach i sposoby przeciwdziałania jej;
D. Budowanie poczucia odpowiedzialności za słowa w komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami;
E. podnoszenie samoświadomości uczniów w zakresie postaw asertywnych, swoich przekonań i możliwości ich wyrażania;
F. Rozpoznanie postaw i poglądów młodzieży wobec cyberprzemocy, dyskryminacji i internetowej mowy nienawiści;
G. Rodzaje przemocy internetowej, jej wpływ na odbiorców (ofiary), sprawców, świadków zdarzeń i na całą społeczność lokalną;
H. Zachowania przemocowe w sieci noszące znamiona przestępstwa
I. Gdzie szukać pomocy pedagogiczno-psychologicznej w Internecie

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.