Rozpoczynamy realizację zajęć dla dzieci z pieczy zastępczej!

Dzięki kolejnej dotacji od Narodowego Instytutu Wolności nasza Fundacja może kontynuować fantastyczne zajęcia z dziećmi z pieczy zastępczej. Tym razem główną ideą jest pokazanie młodym ludziom w jaki sposób mogą aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie oraz jak się samoorganizować. Zaczynamy od poziomu szkół!

W ramach zajęć dzieci i młodzież będą mogli korzystać z indywidualnych korepetycji z przedmiotów ścisłych oraz będą uczestniczyć w grupowych warsztatach z robotyki i programowania.