Polska moja droga ojczyzna

Cel projektu: Projekt „Polska – moja droga ojczyzna” ma na celu wsparcie głównie szkół podstawowych w procesie wychowania patriotycznego, kształtowania dumni narodowej oraz rozbudzenia zainteresowania historią Polski, skupiając się szczególnie na polskich symbolach narodowych. Dodatkowo, projekt ma za zadanie kształtować świadomość obywatelską i wartości takie jak wolność, niepodległość oraz szacunek dla ojczyzny. Istotnym aspektem jest także edukacja młodego pokolenia zgodnie z podstawą programową Edukacji do Bezpieczeństwa, poprzez organizację kursów.

Realizacja projektu: W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:

  1. Konkursy patriotyczne: Przewidziane jest przeprowadzenie 5 konkursów w 5 szkołach na terenie województwa małopolskiego. Konkursy będą podzielone na dwie kategorie wiekowe: uczniowie klas 1-3 oraz 4-8. W konkursach wezmą udział całe klasy, a uczniowie będą otrzymywać specjalne książeczki patriotyczne. Dzięki nim będą realizować różnorodne zadania, które pozwolą im poznać historię Polski, zdobyć informacje o symbolach narodowych oraz rozwijać dumną narodową i wartości patriotyczne. Uczestnicy konkursów będą także brali udział w grach terenowych, co wzbogaci ich doświadczenie edukacyjne.
  2. Kursy z Edukacji do Bezpieczeństwa: Projekt przewiduje przeprowadzenie 11 kursów dla co najmniej 100 dzieci i młodzieży z miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, uczęszczających do klas 4-8 szkół podstawowych. Kursy te będą zgodne z podstawą programową Edukacji do Bezpieczeństwa i skupią się na umiejętnościach survivalowych, orientacji w terenie oraz przygotowaniu do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń, takich jak katastrofy i wypadki masowe.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Skip to content