PODSTAWY PRAWNE ZAWODU NAUCZYCIELA I DYREKTORA SZKOŁY

Od listopada 2021 rozpoczynamy realizację warsztatów w rozszerzonym zakresie z doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, pedagogów oraz dyrekcji szkół z zakresu podstaw prawnych (najnowsze zmiany w prawie – stan na 20.10.2021 r.).
Zajęcia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów oraz dyrekcji szkół z terenu miasta Nowy Sącz.

CELEM WARSZTATÓW JEST M.IN.
– Zapoznanie się ze sposobem szukania i cytowania artykułów prawnych oraz nauka sporządzania wniosków do odpowiednich organów.
– Zapoznanie się z podstawowymi, obecnie obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi pracę nauczyciela.
– Wykształcenie umiejętności odniesienia obowiązujących przepisów prawa do życia zawodowego nauczyciela.

Skip to content