ekoMałopolska

W ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na rok 2024, pn. „ekoMałopolska”, realizujemy innowacyjny projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas 1-5 z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Rekrutacja: Rekrutacja trwa do końca maja 2024 r. Zapraszamy do zgłoszeń!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Obszar działalności:

  • Ekologia i ochrona zwierząt
  • Ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Cel projektu: Naszym celem jest promowanie świadomości ekologicznej i rozwijanie kreatywnego podejścia do recyklingu wśród młodego pokolenia.

Dla kogo? Projekt skierowany jest do 50 uczniów szkół podstawowych z klas 1-5 z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Opis projektu: W ramach projektu „ekoMałopolska” planujemy przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych, gdzie uczniowie będą mogli zdobyć i pogłębić wiedzę na temat recyklingu, zrównoważonego rozwoju oraz sposobów dbania o środowisko naturalne.

Harmonogram działań:

  1. Zajęcia edukacyjne – Uczniowie zdobędą teoretyczną wiedzę na temat recyklingu i ochrony środowiska.
  2. Warsztaty praktyczne – Podczas warsztatów uczniowie będą eksperymentować z różnymi materiałami z recyklingu, tworząc własne konstrukcje oraz przedmioty.
  3. Akcja społeczna – Przeprowadzimy akcję społeczną na rzecz recyklingu w społeczności lokalnej, w tym w szkołach. Zorganizujemy zbiórkę i segregację materiałów z recyklingu, które później zostaną wykorzystane do tworzenia projektów.

Media społecznościowe: Wszystkie działania będą relacjonowane w mediach społecznościowych w formie krótkich filmików, które mają skłonić do aktywności i dyskusji oraz zachęcić innych do zaangażowania się w podobne inicjatywy.

Dlaczego warto? Naszym zadaniem będzie nie tylko nauczenie dzieci, jak wykorzystać „odpady” w kreatywny sposób, ale także zachęcenie ich do podejmowania bardziej ekologicznych działań w swoim codziennym życiu. Poprzez edukację i praktyczne doświadczenia, chcemy inspirować młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju.

Dołącz do nas i razem twórzmy ekologiczną przyszłość! 🌿♻️

Skip to content